Valikko Sulje

HENKILÖKUNTA

Saara Sillanmäki

Kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori

Olen kiinnostunut erityisesti sydänsairauksien diagnostiikasta ja osaamiseni ytimessä ovat mm. sepelvaltimoiden tietokonekuvantaminen, sydämen ultraääni, isotooppitekniikat ja sydämen sähköisen toiminnan arviointi. Sepelvaltimoiden tietokonekuvauksen ja muiden diagnostisten menetelmien avulla pystymme tunnistamaan mm. sepelvaltimotaudin jo varhaisessa vaiheessa, mikä on tärkeää oikea-aikaisen hoidon kannalta.

Tavoitteenani on tarjota Sinulle ja läheisellesi parasta mahdollista hoitoa ja huolenpitoa sydänterveyteesi liittyen. Kliinisen työni lisäksi osallistun aktiivisesti useisiin sydänterveyteen liittyviin tutkimusprojekteihin. Tavoitteenani on jatkuvasti kehittää osaamistani ja löytää uusia menetelmiä, jotka voivat parantaa juuri Sinun elämänlaatuasi ja terveyttäsi.

Odotan innolla mahdollisuutta auttaa sinua sydänterveyteesi liittyvissä asioissa! Nähdään Sataman Sydämessä!

Marja Hedman, kardiologi

Marja Hedman

Kardiologian erikoislääkäri, erikoistunut sepelvaltimoiden kuvantamiseen, lääketieteen tohtori, professori

Olen lämminhenkinen ja helposti lähestyttävä kuopiolainen kardiologi. Erityisosaamistani on sydänsairauksien diagnostiikka erilaisilla kuvantamismenetelmillä. Olen valmistunut kardiologiksi vuonna 2004 ja minulla on 17 vuoden kokemus sepelvaltimotaudin diagnosoinnista eri kuvantamismenetelmillä, erityisesti sepelvaltimoiden tietokonekuvauksella.

Teen myös sydämen ultraäänitutkimuksia. Olen väitellyt lääketieteen tohtoriksi Kuopion yliopistosta vuonna 1999 nimenomaan valtimotautien syntymekanismeista ja geenihoidosta. Tutkimusurani on jatkunut yli 25 vuoden ajan ja kattaa edellä mainittujen lisäksi sydämen kuvantamismenetelmien kehittämistä ja aortan laajentuman syntymekanismien ja aortan repeämisriskin selvittämistä.

Tällä hetkellä toimin kliinisen työn lisäksi tutkimusprofessorina Itä-Suomen yliopistossa. Olen ollut mukana hyvinvointialueemme valtimotautipotilaan hoitoketjun rakentamisessa ja osaamiseeni kuuluu siten vahvasti sepelvaltimotaudin ennaltaehkäisy, diagnostiikka ja hoito. Sataman Sydän Oy tarjoaakin erinomaiset puitteet sydänsairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon.

Kimmo Mäkinen

Thorax-ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja kirurgian dosentti

Olen thorax-ja verisuonikirurgian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja kirurgian dosentti. Työkokemusta minulle on kertynyt yli 30 vuoden ajalta yliopistollisesta sairaalasta sekä yli 15 vuoden ajan yksityissektorilta. Vaikka minulla on pitkäaikainen kokemus ylilääkärin ja hallinnon tehtävistä, on käytännön potilastyö ja kirurgia olleet aina lähinnä sydäntäni. Hoidan kaikkia alaraajojen tukkivaan valtimotautiin liittyviä ongelmia, laskimosairauksia sekä kilpirauhasen- ja lisäkilpirauhasen kirurgisia tauteja.

Annastiina Husso

Sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri

Olen sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Kuopiosta. Lääkäriksi olen valmistunut Turun yliopistosta 2011 ja sydän- ja rintaelinkirurgian erikoislääkäriksi 2017.

Työskentelen sydän- ja rintaelinkirurgisten potilaiden parissa ja erityisesti mielenkiinnonkohteenani ovat aortta- ja läppäsairaudet. Tutkimustyötä teen aktiivisesti sekä aorttasairauksista, niiden hoitomuodoista ja ennusteesta, että läppäsairauksista.
Vastaanotolleni voi tulla keskustelemaan sydän- ja aorttasairauksien kirurgisesta hoidosta sekä kirurgian tarpeen arviosta.

Maria Istomina, kardiologi

Maria Istomina

Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri

Olen kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri, jolla on myös lisäkoulutus sydämen kuvantamisesta. Tervetuloa vastaanotolleni kaikissa sydänterveyteeen liittyvissä asioissa. Minulla on pitkä ja moniammattilinen kokemus ja laaja osaaminen sydäntautien diagnostiikassa ja hoidossa.

Kielitaito: suomi, englanti, venäjä

Elisa Koljonen, kardiologia ja sisätautien erikoislääkäri

Elisa Koljonen

Kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri

Olen kardiologian ja sisätautien erikoislääkäri, jolla on pitkä kokemus julkisesta terveydenhuollosta sydänpotilaiden hoidossa. Päätyössäni toimin osastonlääkärinä KYS:n sydänvalvontaosastolla, jossa toteutetaan akuutin vakavasti sairaan sydänpotilaan hoito, kuten sydäninfarktit, vakavat rytmihäiriöt, läppäviat tai vaikea sydämen vajaatoiminta. Lisäksi työhöni kuuluu laaja-alainen sairaalakardiologin työ ajanvarausvastaanotolta teho-osastolle asti.

Teen kliinisen työn lisäksi väitöskirjatutkimusta aorttaläpän ahtaumasta ja toimin Käypä hoito -työryhmässä, jossa laaditaan valtakunnalliset hoitosuositukset sydämen vajaatoimintaan.

Työssäni minulle on yhtälailla tärkeää, että potilaani saavat viimeisten suositusten mukaisen hoidon lääketieteellisesti, mutta myös saavat ymmärrettävää tietoa oireistaan ja hoidostaan ja tulevat kuulluksi. Otan vastaan potilaita kaikissa sydänasioissa.

Kielitaito: suomi, englanti, italia

Ismo Vajanto

Yleiskirurgian, thorax- ja verisuonikirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Olen erikoislääkäri yleiskirurgian, thorax- ja verisuonikirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoisaloilla. Minulla on 25 vuoden ajalta laajahko työkokemus kirurgian alalta. Olen erikoistunut ja aikaisemmin työskennellyt Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Nykyään toimin päätoimisesti yksityissektorilla.

Hoidan ja tutkin vastaanotolla selkärangan sairaudet, kaikki alaraaja ongelmat, nivelongelmat, lihas- ja jännevaivat, urheiluvammat ja tapaturmat sekä verenkiertoelinten sairaudet. Alaraajojen laskimoiden ja valtimoiden ultraäänitutkimukset onnistuvat ensikäynnillä vastaanoton yhteydessä.  Muut tarvittavat kuvantamistutkimukset suoritetaan nopealla aikataululla Sataman Sydämessä. Pientoimenpiteet ja laskimosairauksien hoidot onnistuvat myös yleensä vastaanotolla. Leikkaushoitoa vaativissa asioissa haetaan Sinulle paras hoitopaikka ja valinnanvapautesi nojalla nopein hoitojono, jatketaanpa hoitoa sitten yhdessä tai yhteistyössä toisen kirurgin kanssa.

Antti Joukainen, Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Sataman Sydän

Antti Joukainen

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri

Taru Kuittinen

Hematologian erikoislääkäri

Olen sisätautien ja hematologian eli verisairauksin erikoislääkäri ja hoidan monipuolisesti verisairauksien erikoisalan aikuispotilaita yli 20 vuoden kliinisellä kokemuksella.

Minulle on kertynyt runsaasti kokemusta erilaisten verenkuvapoikkeavuuksien ja yleisoireiden (kuten yöhikoilu tai laihtuminen) selvittelystä sekä hyvänlaatuisten että pahanlaatuisten veritautien diagnostiikasta, hoidoista ja pitkäaikaisseurannasta: anemiat, valkosolujen ja verihiutaleiden poikkeavuudet, korkea hemoglobiini, poikkeava ferritiini, krooniset leukemiat ja multippeli myelooma.

Erityisenä osaamisena ja kiinnostuksen kohteenani on tukos- vuotopotilaiden diagnostiikka ja hoito. Näitä potilaita hoidan myös yhteistyössä yleislääkäreiden, sydänlääkäreiden, verisuonikirurgien ja monien muiden erikoisalojen kollegojen kanssa.

Päivitän osaamistani jatkuvasti ja voin tarjota potilailleni uusimpia ja lääketieteelliseen näyttöön perustuvia hoitoja. Olen mukana valtakunnallisissa verisairauksien tautikohtaisissa työryhmissä laatimassa kansallisia hoitosuosituksia.

Pyrin hoitamaan potilaani kokonaisvaltaisesti sekä tukemaan heitä veritautiin sairastumisen mukanaan tuomissa haasteissa.

Aulikki Kononoff

Reumatologian erikoislääkäri

Olen reumatologian erikoislääkäri, jonka työsarkaa ovat moninaiset reumasairaudet. Tavallisimpia hoidettavia ja selviteltäviä ovat niveltulehdus- ja selkätulehdussairaudet. Näiden sairauksien seuranta ja hoitojen järjestelyt ovat yhteistyötä muiden hoitavien tahojen kanssa ja siinä mukana on hyvä olla. Nivelten paikallishoidot kortisonilla järjestyvät sovittaessa, joustavasti. Pistokset ovat usein ensiapuna helpotus, myös nivelrikkoturvotuksissa. Apunani on Sataman Sydämen sydämellään työtä tekevä tiimi.

Anne Lätti

Keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäri

Olen valmistanut keuhkosairauksien ja allergologian erikoislääkäriksi v. 2017. Tutkin ja hoidan laaja-alaisesti erilaisia keuhkosairauksia, kuten astmaa, keuhkoahtaumatautia ja uniapneaa. Mm. hengenahdistuksen, limaisuuden ja nikotiiniriippuvuuden selvittelyt kuuluvat työnkuvaani. Erityisenä mielenkiinnon kohteenani on pitkittynyt yskä, josta tein väitöskirjan v. 2021. Hoidan pääasiassa aikuisia tai yli 16-vuotiaita nuoria. Tervetuloa vastaanotolle! 

Aleksandr Istomin, radiologi

Aleksandr Istomin

Radiologian erikoislääkäri, seulontamammografian erityispätevyys ja lääketieteen tohtori

Erikoisosaamisalueita: rintaradiologia, vartalon tietokonetomografia ja magneettikuvaus sekä näytteiden otto, mutta myös perinteinen röntgendiagnostiikka ja ultraäänitutkimukset ovat hyvin hallussa.

Sydämellisesti tervetuloa vastaanotolleni kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa.

Kielitaito: suomi, venäjä

Mikko Tikkanen, radiologi

Mikko Tikkanen

Radiologian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti, toimenpideradiologian erityispätevyys

Olen valmistunut radiologian erikoislääkäriksi vuonna 2018 ja toiminut niin julkisella kuin yksityissektorilla monipuolisissa tehtävissä. Päätyöni on Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa, jossa työskentelen toimenpideradiologin tehtävissä sekä diagnostisella puolella lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön radiologian parissa, johon olen myös suorittamassa erityiskoulutusohjelmaa. Aortta- ja verisuonikuvantamisen sekä -toimenpiteiden ja TULES-radiologian lisäksi työskentelen laaja-alaisesti myös useimpien muiden radiologian osa-alueiden parissa. Sataman Sydämessä toimenkuvana ovat ensisijaisesti kaulan, vartalon sekä raajojen alueen ultraäänitutkimukset ja -toimenpiteet sekä röntgenkuvien ja tietokonetomografiatutkimusten tulkinta. Lämpimästi tervetuloa terveyttäsi koskevissa asioissa!

Petri Sipola, radiologi

Petri Sipola

Radiologian erikoislääkäri, LT, kliinisen radiologian dosentti, tuki- ja liikuntaelinradiologian lisäkoulutus.

Radiologian erikoislääkäri, LT, kliinisen radiologian dosentti, tuki- ja liikuntaelinradiologian lisäkoulutus.

Hannu-Pekka Kettunen, radiologi

Hannu-Pekka Kettunen

Radiologian erikoislääkäri

Olen radiologian erikoislääkäri ja perehtynyt erityisesti vatsan ja keuhkojen alueen kuvantamiseen.

Heikki Hietanen, radiologi

Heikki Hietanen

Radiologian erikoislääkäri

Olen radiologian erikoislääkäri, jonka erityisenä mielenkiinnon kohteena on sydän- ja verisuonikuvantaminen. Lisäksi olen perehtynyt kuvantamisohjattuihin toimenpiteisiin. Radiologiksi valmistuin Helsingin yliopistosta v. 2022. Tällä hetkellä päätyöni on Kuopion yliopistollisessa sairaalassa missä kuulun sydänkuvantamisryhmään sekä toimenpideradiologian tiimiin.

Jari Karhu, Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, Sataman Sydän

Jari Karhu

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, LT, dosentti

Kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, LT, dosentti

Outi Pirnes, sairaanhoitaja

Outi Pirnes

Sairaanhoitaja

Olen valmistunut v. 1996 sisätautien- ja kirurgian sairaanhoitajaksi. Lähes koko työurani olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. Kokemusta minulta löytyy mm. kirurgian eri aloilta, erityisesti sydän- ja verisuonikirurgiasta, päivystystyöstä, neurologiasta, sekä terveyskeskuksen vastaanottotoiminnasta. Suurimman osan työurastani, lähes 20 vuotta, olen kuitenkin työskennellyt Kys:n sydäntoimenpideyksikössä. Erilaiset sydäntoimenpiteet ovat siis erikoisosaamistani – niin valtimotauteihin kuin rytmihäiriöihinkin liittyvät.

Sataman Sydämessä minua tapaa mm. avustamassa lääkäreitä erilaisissa toimenpiteissä, sydämen kuvantamistutkimuksissa ja sairaanhoitajan vastaanotolla. Toimin myös Sataman Sydämen potilasasiamiehenä, joten minuun voi olla yhteydessä hoitoon liittyvissä kysymyksissä ja asioissa.

Minna Sallavo, röntgenhoitaja

Minna Sallavo

Röntgenhoitaja YAMK

Olen työskennellyt n. 25 vuotta röntgenhoitajana mm. Kuopion yliopistollisella sairaalalla, sekä yksityisellä puolella ja myöskin eläinlääketieteen kuvantamisessa.

Valmistuin radiografian kliiniseksi asiantuntijaksi maaliskuussa 2024.

Miikka Pirinen, röntgenhoitaja

Miikka Pirinen

Röntgenhoitaja

Valmistuin röntgenhoitajaksi Savonia ammattikorkeakoulusta vuonna 2016. Työkokemusta minulla on Kuopion Yliopistollisesta sairaalasta, jossa viimeiset vuodet toimin tietokonetomografialaitteiden pääkäyttäjänä.

Paavo Ulmanen, lääkintälaiteasiantuntija

Paavo Ulmanen

Lääkintälaiteasiantuntija

Minulla on vuosikymmenten kokemus kuvantamislaitteiden huolto- ja asennustöistä.

Petro Julkunen, sairaalafyysikko

Petro Julkunen

Sairaalafyysikko, säteilyturvallisuusvastaava, filosofian tohtori, professori ja Sataman Sydän Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Vastaan Sataman Sydämessä yrityksen säteilyturvallisen toiminnan toteuttamisesta erityisesti ennakoiden mm. osallistumalla säteilyn käytön optimointiin ja laadunvarmistukseen, jotta päästään hyvään kuvanlaatuun ilman merkittävää säteilyrasitusta.

Olen koulutukseltani diplomi-insinööri, filosofian tohtori ja sairaalafyysikko. Päätyössäni Kuopion yliopistollisella sairaalalla toimin Kuvantamiskeskuksen ylifyysikkona sekä Itä-Suomen yliopiston Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan professorina. Minulla on sairaalafyysikon työstä sekä lääketieteellisestä kuvantamislaitetekniikasta lähes 20 vuoden kokemus.

Osaltani varmistan, että asiakkaamme saavat laadukasta ja erityisen asiantuntevaa palvelua, joka perustuu viimeisimpään tietoon ja, että kuvantamistutkimukset suoritetaan turvallisesti ja parhaalla mahdollisella laadulla.

Minna Hämäläinen

Minna Hämäläinen

Palveluneuvoja

Olen työskennellyt vuodesta 2004 lähtien terveyspalveluyrityksissä monipuolisissa tehtävissä. Toimenkuvaani on kuulunut ajanvarausta, asiakaspalvelua, toimistotyötä ja laskutusta.

Rauno Hämäläinen, toimitusjohtaja, Sataman Sydän

Rauno Hämäläinen

Toimitusjohtaja

Olen työskennellyt säteilytekniikan parissa vuodesta 1987 lähtien ja kokemusta on tullut mm. kuvantamisen ja sädehoidon laitteista ja järjestelmistä.
Olen ollut mukana usean kuvantamisen- ja terveyspalvelualan yrityksen osakkaana ja perustajana vuodesta 2004 saakka, joissa olen toiminut johtotehtävissä, toimitusjohtajana, hallituksen jäsenenä ja / tai – puheenjohtajana.